ประโยชน์ของเครื่องบันทึกเวลา ที่คุณอาจไม่เคยรู้

เครื่องบันทึกเวลา เป็นอุปกรณ์ที่บันทึกชั่วโมงการทำงานของพนักงานในที่ทำงานแห่งเดียว โดยติดตามสถานะพนักงานในที่ทำงานและประสิทธิภาพการทำงาน เป็นเรื่องปกติที่นายจ้างจะใช้เครื่องบันทึกเวลาเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานและติดตามว่าพวกเขาทำงานมากเพียงใดตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นหลักฐานการทำงานเมื่อพูดถึงการจ่ายเงินกับพนักงาน ประโยชน์ของมันคือสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกว่าพนักงานใช้ทรัพยากรของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ทำให้สามารถคำนวณเงินเดือนได้แม่นยำยิ่งขึ้น และลดโอกาสในการล่วงละเมิดหรือการฉ้อโกง

ประโยชน์ของเครื่องบันทึกเวลา

เครื่องบันทึกเวลาเป็นซอฟต์แวร์ที่บันทึกเวลาที่คุณใช้ไปกับงานเฉพาะ นอกจากนี้ยังคำนวณระยะเวลาทั้งหมดและถ่ายภาพหน้าจอของแทร็คแพดและเดสก์ท็อปเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เวลาเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตของคนส่วนใหญ่ มีการวัดผลและติดตามและมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตที่เราอาศัยอยู่ วิธีหนึ่งที่จะมั่นใจได้ว่าเรากำลังใช้เวลาอย่างฉลาดคือการใช้เครื่องบันทึกเวลาประโยชน์ของเครื่องบันทึกเวลา:

  • การบันทึกเวลาไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ในส่วนของผู้ใช้
  • สามารถใช้เพื่อติดตามผลผลิตและสิ่งที่ต้องทำ
  • ข้อมูลที่รวบรวมโดยเครื่องบันทึกเวลาสามารถวิเคราะห์ได้หลายวิธี
  • ใช้สำหรับจัดตารางเวลา วางแผน และพยากรณ์

เครื่องบันทึกเวลาเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน ประโยชน์ของการใช้เครื่องบันทึกเวลาคือ ไม่ต้องใช้เงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่จะให้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการ และคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถืออุปกรณ์ที่บันทึกระยะเวลาที่วัตถุหรือเครื่องจักรทำงานอยู่ เดิมที คำว่า “เครื่องบันทึกเวลา” ถูกใช้เพื่ออธิบายเครื่องมือสำหรับบันทึกช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ยังสามารถใช้เป็นคำทั่วไปเพื่ออธิบายอุปกรณ์ประเภทใดก็ได้ เช่น นาฬิกาปลุกหรือนาฬิกาจับเวลา